Kurz prvej pomoci

Najbližší základný 8 hodinový kurz bude 26.1.2024 od 8.00 hod v SČK Trenčín. Vaše prihlášky môžete posielať na email trencin@redcross.sk, alebo nám volajte na
Tel.: 032/ 652 85 19, Riaditeľka: 032/ 652 85 51

SČK organizuje kurzy prvej pomoci pre občanov, zamestnancov a autoškoly

Informácie

O kurze prvej pomoci

Osnova základného 8 hodinového kurzu je spracovaná podľa jednotlivých zásad poskytovania prvej pomoci. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch, vyslobodenie zraneného z automobilu, správanie sa pri autonehode, nácvik srdcovo-cievnej resuscitácie. Absolvent kurzu dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu schválené ministerstvom zdravotníctva SR. Výučba sa koná v priestoroch SČK na Stromovej ul.

Adresa

Dom humanity SČK,
Stromová 2539/5,
91101 Trenčín – Biskupice

E-mail

trencin@redcross.sk

Telefón

Tel/fax.: 032/ 652 85 19
Dom humanity: 032/ 652 26 90
Riaditeľka:
032/ 652 85 51
0903 558 916

Napíšte nám