+421 32 652 26 90

KURZ OPATROVANIA

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ PONÚKA 226 HODINOVÝ KURZ PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI K VÝKONU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY S PLATNOSŤOU V SR A ZAHRANIČÍ.

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011; č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013; č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie ...
Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška
 Absolvent kurzu je schopný:

•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti

•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti

•    v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,

•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí 


Naše výhody:
- vysoká kvalita kurzov
- kvalifikovaní lektori 
- celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
- malý počet účastníkov v kurze,
- individuálny prístup
- študijné materiály v cene kurzu
- rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)
- výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy, možnosť splátok bez navýšenia ceny.

UPOZORNENIE: Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies
Ok
Top